• 0 312 472 90 57
 • info@balkent.com.tr
 • EnglishTurkish
 • Toplam Kalite yönetimi

  TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

  Balkent tüm faaliyetlerinde, Toplam Kalite yaklaşımını, Çevreye saygılı ve kirliliğin önlenmesine duyarlı olmayı, Mühendisliğin temel prensipleri olan “güvenlik, teknik, ekonomi ve estetiği” her zaman göz önünde bulundurmayı, Müşterilerin, çalışanların, hissedarların, tedarikçilerin ve Türkiye’nin ortak menfaatlerini sağlamayı, kendisine felsefe edinmiştir.

  “Toplam Kalite” anlayışını bir yaşam biçimi olarak kabul eden Balkent, bu anlayışın sürekliliğini sağlamak amacıyla 2004 yılında şirkete kazandırılan ISO 9001 Kalite Güvence Sisteminin 2000 versiyonu için çalışmalarını tamamlamıştır. Ayrıca, Balkent 2004 yılında almış olduğu ISO 14001 Çevre Yönetimi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem gereklerini yerine getirmektedir. Kalite El Kitabında tüm detayları açıklanan ve üç belge için geliştirilen KGS Entegre Yönetim Sistemi kapsamında Balkent İnşaat, Müşteri şartlarının yerine getirilmesi yolu ile müşteri memnuniyetinin temin edilmesini,

  Tüm faaliyetlerde yürürlükteki mevzuata, bağlı olunan kuruluşun direktif ve kuralları ile imzalanan sözleşmelere uyulmasını, çevre kirliliğinin önlenmesine öncelik veren duyarlılığın benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasını, Kurulan sistemlerin geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini, Sistemin sürekliliğini sağlayacak insan kaynağı, teknoloji, mali kaynaklar ve konsantrasyonun sağlanmasını, Eğitime önem vererek ve sürekliliğini sağlayarak öğrenen, sürekli gelişen ve paylaşan bir organizasyon oluşturmayı, çok yönlü iletişimi teşvik ederek, tüm çalışanların sürekli iyileştirme faaliyetlerine katılmasını desteklemeyi, taahhüt etmektedir.