• 0 312 472 90 57
 • info@balkent.com.tr
 • EnglishTurkish
 • İş Güvenliği Politikası

  İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

  İş Güvenliği ve Çevre Sağlığını iş yerlerinde işin yapılış sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan işçi sağlığına ve çevreye zarar verebilecek şartlardan korunmak amacı ile yapılan sistemli, plânlı ve disiplinli çalışmaların tümüdür. Balkent İnşaat olarak İş güvenliği ve çevre sağlığı çalışmalarımızın amaçlarını; çalışanları korumak, üretim ve işletme güvenliğini sağlamak ve çevre sağlığını korumak diye üç grupta sınıflandırırız. Balkent İnşaat İş Güvenliği ve Çevre Sağlığı organizasyonu iş güvenliği ve çevre sağlığı politikasını şirketin tüm alanlarında standart olarak uygulanmasını sağlar.
  İş güvenliği anlamında çalışanların iş güvenliği bilincini artırmak ve çevreye karşı daha duyarlı olmak adına Balkent İnşaat İş Güvenliği ve Çevre Sağlığı eğitim programları uygulanmakta ve bu şekilde çalışanların şirket içerisindeki iş güvenliği bilinci ve çevre sağlığı sorumlukları arttırılmaktadır. Balkent İnşaat Kalite ve Çevre Sağlığı kuralları tüm çalışanları kapsamakta ve bu kurallar kurumun olmazsa olmazlarındandır. Çevrenin ve çalışanların korunmasını hedefleri arasında bulunduran Balkent İnşaat bu alanda sürekli geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına devam edecektir.
  Balkent İnşaat yöneticileri İş Güvenliği ve Çevre Sağlığı Politikasını daha etkili bir şekilde yürütmek amacıyla ödül ve teşvik sistemi programını uygular.
  Balkent İnşaat, tüm iş kazalarının ve çevreyi tehdit eden tüm zararlı oluşumların önlenebilir olduğuna inanır ve bu alanda çalışanlarını iş güvenliği kurallarına uymaya ve çevreyi korumaya teşvik eder. Bu teşvik çalışanların yanı sıra taşeron ve tedarikçiler içinde geçerli olarak uygulanmaktadır. Tüm projelerimizde “Kaza öncesi tedbir” sistemi uygulanmakta ve çalışanlar için güvenli çalışma ortamları oluşturulmaktadır. “Kaza öncesi tedbir” sistemi bir projenin proje aşamasından başlar inşaat ve montaj faaliyetleri sırasında olmak üzere projenin tüm safhalarında devam eder.
  “Kaza öncesi tedbir” sistemi uygulamasında tüm çalışanlar kendi yetkileri dahilinde gereken tüm tedbirleri almakla sorumludurlar. Bu sorumluluk Balkent İnşaat çatısı altına girmiş tüm personel için zorunluluk teşkil eder. Kendi yetkilerini aşan olası tehlikeler için çalışanlar amirlerine bu olası tehlikeleri bildirmekle ayrıca zorunludurlar.