• 0 312 472 90 57
 • info@balkent.com.tr
 • EnglishTurkish
 • Çevre Sağlığı Politikası

  ÇEVRE POLİTİKASI

  Balkent İnşaat çevre sağlığı konusunda gerekli tüm kaynakları sağlar, çalışanlarına sorumluluk ve yetki verir ve çevre bilincini geliştirir. Çalışanlarının çevre bilincini geliştirmek ve çevre ve doğal kaynakların verimli kullanımı konusuna sürekli bilgilendirmeyi hedefler.

  Bu hedefe ulaşmak için benimsediği çevre sağlığı politikası; sürekli iyileştirici, koruyucu ve düzeltici faaliyetlerin tüm çalışanlar için doğal bir davranış şekli olduğu bir yapı oluşturmaktır. Bu yapı oluşturulurken ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin gereklerini yerine getirir ve bu yönde gerekli kaynakları sağlar.

  Balkent İnşaat çalışanları bu çevre sağlığı politikasına uymak ve uygulanması sürekli destek ve yardımcı olmaktan sorumludurlar.